Ghidul parintelui

Cine poate frecventa Grădinița?

– în măsura locurilor disponibile, orice copil de vârstă preșcolară (având minim 3 ani împliniți la data de 31 decembrie, anul înscrierii corespondent anului școlar pentru care s-a făcut înscrierea);

– atunci când sunt mai mulți copii pe un loc, se vor aplica criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație al Grădiniței;

– Grădinița își rezerva dreptul de a accepta înscrierea oricărui copil, în contextul propriilor norme, conform cu legea în vigoare;

– se vor respecta integral și la termen cerințele Grădiniței pentru înscrierea într-un an școlar (acte, avize, cereri ș.a.);

– se percepe o taxă lunară pentru fiecare copil înscris (vezi rubrica Taxe din meniul paginii);

– părinții vor semna un contract de colaborare cu Grădinița, în care sunt stipulate, în termeni legali, drepturile și obligațiile părților.

Orar de funcționare

– zilnic, de luni până vineri, de la 7: 45 – 13: 00

– pentru buna funcționare a organizării grupelor, copilul trebuie să respecte orarul stabilit de instituție și prezentat ca atare la prima ședința cu părinții a anului școlar în curs (sau atunci când este cazul);

– structura anului școlar este prezentată pe această pagină;

Responsabilități

– pe întreaga durată a desfășurării activității educative, copiii sunt în grija educatoarelor, în unitate sau în afara ei, conform cu procedurile interne ale Grădiniței;

– părinții sunt responsabili de aducerea și preluarea copiilor de la grupe, în conformitate cu programul stabilit de unitatea de învățământ; părinții nu vor intra în sălile de clasă, pentru a nu deranja activitățile; accesul în unitate se va face conform cu procedurile stabilite de către Grădiniță și prezentate tuturor părinților în ședințele cu aceștia;

Situații excepționale

– în caz de boală obișnuită, copilul trebuie să rămână acasă. În cazul în care contactează o boală contagioasă, va fi anunțată Grădinița imediat, copilul va rămâne acasă și va reveni de îndată ce medicul său de familie emite un aviz din care rezultă că nu mai prezintă un risc.

Implicare

– un răspuns prompt atunci când sunt solicitați pentru completarea formularelor sau chestionarelor care urmăresc îmbunătățirea calitativă a ofertei educaționale;

– participarea la excursiile organizate de unitate;

– participarea la activitățile organizate în „Săptămâna Altfel”;

– prin donații;

– prin oferirea de sugestii din proprie inițiativă sau atunci când sunt solicitați în acest sens;

– prin participarea la programele și serbările organizate de Grădiniță.