Blog

Stiati ca …?

n perioada pre?colar?:

- se dezvolt? sensibilitatea tuturor organelor de sim??

– rolul pip?itului este deosebit de important n perceperea direct? a obiectelor prin atingere ?i manipulare?

– rolul v?zului cre?te deosebit de mult, pre?colarul reu?ind s? denumeasc? n mod corect culori

fundamentale ale spectrului solar (galben, albastru, verde, ro?u)?

– sensibilitatea auditiva devine de doua ori mai fin??

Bibliografie: Petrovici, C., (2014), Didactica activit??ilor matematice n gr?dini??, Ed. Polirom, Ia?i